Technika AMAZONE, NEW HOLLAND, PICHON a další pomáhají zemědělství zatraktivnit

11. května 2021

Zemědělství nikdy nebylo považováno za příliš atraktivní odvětví, do kterého by se lidé hrnuli. Ať už z titulu času, peněz i náročnosti na práci. Jedno se ale přeci jen změnilo: jsou to stroje, které dnes v zemědělství pracují. Špičková technika, která zemědělcům pomáhá je na tak vysoké úrovni, že se o tom předchozím generacím ani nesnilo. A protože technický vývoj nelze zastavit, je třeba přivést do zemědělství mladé lidi tak, jak to dělají na Farmě Tichý a spol., a.s. v Záměli.

Na Farmu chodí za běžných podmínek studenti na praxi. Farma nejenže úzce spolupracuje s blízkou zemědělskou školou, ale pravidelně pořádá dny otevřených dveří pro veřejnost, kde se návštěvníkům snaží život na farmě přiblížit. „Dnes už to není jen o lidech, ale i o kvalitních strojích“, sděluje předseda představenstva Pavel Tichý a dále dodává: „Stroje jsou čím dál chytřejší a čím dál více usnadňují zemědělcům práci. Ale na druhou stranu kladou vyšší nároky na technickou odbornost obsluh, protože jsou plné elektroniky. To způsobuje obzvláště starším generacím drobné komplikace, proto se snažíme pracovat s mladými lidmi, kteří mají k moderním technologiím blíže.“

 

„Na Farmě se orientujeme jak na rostlinnou, tak i živočišnou výrobu. Hospodaříme na 710 ha zemědělské půdy a snažíme se, aby náš osevní postup byl co nejpestřejší. Dnes pěstujeme celkem 11 plodin a nebojíme se testovat i plodiny nové. Zejména takové, kterým by se v našich podmínkách dařilo. Například v loňském roce jsme zaseli na 3 ha pelušku, a protože se osvědčila, letos už jsme jí oseli 22 ha. Tím důvodem je nejen eroze, ale i různá nařízení, kterými se zpřísňují pravidla pro používání postřiků a hnojiv v zemědělství. Některé plodiny je tedy potřeba nahradit a zkoušet nové, které se u nás sice dříve nepěstovaly, ale podmínky pěstování splňují. Takto k tomu přistupuje i řada dalších zemědělských podniků, což ovlivní charakter rostlinné výroby do budoucna.“

 

„V oblasti rostlinné i živočišné nám pomáhá již zmíněná technika, bez které si život na naší Farmě nedovedeme představit“, sděluje pan Tichý. „Vlastníme hned několik strojů značky AMAZONE. Bezproblémový a léty prověřený secí stroj Cirrus 4002, tažený postřikovač UX 4200 se záběrem ramen 24 m z roku 2014 a jeden diskový podmítač Catros+ 5002 se záběrem 6 m, opět zcela bezporuchové. Strojový park doplňují i další stroje, mezi které se řadí fekální cisterna PICHON 8100 s rozstřikovací koncovkou, dva velkoobjemové vozy ZDT Mega z roku 2020 na odvoz obilovin a píce, mulčovač TEHNOS MB 220 z roku 2019, se kterým upravujeme především okraje polí, či přepravníky balíků MOLČÍK. Všechny uvedené stroje jsou zcela spolehlivé a nenáročné na údržbu“, dodává pan Tichý.

 

Výčet techniky by nebyl kompletní, pokud bychom nezmínili i techniku New Holland, kterou se to na Farmě jen modrá. Flotilu New Holland tvoří traktory T7 – 250 k, T7 – 230 k, T6 – 165 k, T5 – 115 k, víceúčelový traktor s čelním nakladačem TL 90 a lis na kulaté balíky. Opět vše od jediného dodavatele, společnosti AGROSERVIS Záměl. „Spolupráce s firmou AGROSERVIS Záměl probíhá již od roku 1993, u které pořizujeme cca 90 % techniky. Za dobu naší spolupráce jsme si vybudovali velmi pevné osobní vazby, což svědčí o tom, že vše funguje k naší spokojenosti. Navíc je velkou výhodou mít za souseda silného partnera, na kterého se můžete kdykoli obrátit. A to jak v případě výpomoci technikou na poli nebo při zapůjčení náhradního stroje, když je potřeba. Toho si opravdu velmi vážíme“, dodává pan Tichý.

 

Farma Tichý a spol., a.s. byla založena v roce 2000. Zaměstnává 17 pracovníků a hospodaří na 710 ha zemědělské půdy, z toho na 120 ha vlastních pozemků. Orientuje se na pěstování tržních plodin jako jsou ječmen, tritikále, pšenice, oves, sója, pohanka, peluška, len olejný, svazenka.  Pro vlastní krmivovou základu pěstuje kukuřici na siláž, vojtěšku a jetel na senáž. V roce 2020 činila vlastní produkce mléka 1 650 000 l. Farma chová 422 ks dobytka, z toho 230 ks dojnic.

 

Farma Tichý a spol. a.s. byla jmenována již v roce 2004 „Školním závodem“ pro praktickou výuku studentů ze Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí. Žáci studijního oboru Agropodnikání absolovují týdenní individuální praxi na farmě pod vedením instruktorů /techniků/ farmy. Tyto individuální praxe probíhají na farmě ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku studia. Ve II. ročníku se jedná o náplň individuální praxe zaměřené na práci ošetřovatel skotu, dojič/ka/, krmič, ve III. ročníku o praxi zaměřenou na práci traktoristy v rostlinné výrobě a na práci vedoucího pracovníka v chovu skotu – zootechnik. Ve IV. ročníku se jedná o individuální praxi zaměřenou na práci vedoucího pracovníka v rostlinné výrobě – agronom. V letních měsících na farmě probíhají individuální prázdninové praxe, zaměřené především na sklizňové práce v rostlinné výrobě a chovatelské práce u dojnic. V rámci učebních a odborných praxí absolvují studenti výuku pod vedením svých učitelů praxe ve stáji a na pozemcích farmy v průběhu celého roku ve všech ročnících daného studijního oboru. Jedná se o praxe zaměřené v chovu skotu na stájovou mechanizaci, dojení, krmení, ustájení zvířat, výrobu mléka, odchov telat, stájové prostředí apod. V rostlinné výrobě jde pak především o práce na polích, tj. orba, příprava půdy, setí, ošetřování během vegetace, agrobiologická kontrola porostů, sklizňové práce atd.

Poslední aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Přijďte se podívat do Záměle na den otevřených dveří, uvidíte zde vystavenou nejmodernější zemědělskou techniku. Dále uvidíte techniku při práci na poli.

číst více…

Snížení ceny Cesty

Snížení ceny Cesty

Dovolujeme si oznámit, že z důvodu poklesu cen pohonných hmot snižujeme cenu sazby za ujetý kilometr z původních 19 Kč/km bez Dph zpět na 16 Kč/km bez Dph.

S účinností od 23.1.2023

 

AGROTEC FIELD SHOW

AGROTEC FIELD SHOW

Dobrý den,

přijďte si do ZD Dolany 27.10. 2022 vyzkoušet traktory T7HD a T8 Genesis více informací u Jaroslav Suchomel, tel.: 739 039 884 nebo se zaregistrujte na: číst více…